ติดตั้งตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น Atlantisที่ CK-Power_1